ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 นายชาญ  คำป้อง

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

1739846
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
776
1020
6281
1722429
34998
69646
1739846

Your IP: 34.237.138.69
2020-11-27 14:07

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2562

      เวลา 15.30 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ที่ประชุมได้รับทราบ
การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขณะที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลโดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี
และที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลเดียวกันในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564