ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 นายชาญ  คำป้อง

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

1746360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4523
2767
12795
1722429
41512
69646
1746360

Your IP: 3.238.190.82
2020-11-28 20:05

ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลบริหารงานอัตรากำลัง โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

 

S29515799

             วันนี้ (วันที่ 21  พฤษภาคม  2563) เวลา 10.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลบริหารงานอัตรากำลังโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมาน แก้วคำไสย์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด    นายประเสริฐ วรสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   นายประดู่ นามเหลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   นายประสิทธิ์ สาตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

          ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กศจ.ร้อยเอ็ด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ในการพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยคำนึงถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติอนุมัติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 19/2555)  โดย ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการการบริหารจัดการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จึงเห็นควรให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาไปกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  โดยเห็นควรให้เพิ่มเติม กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน 41 – 119 คน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการต่อไป

 

S29515803S29515795S29515796S29515790S29515793S29515798