ด่วนที่สุด...สรุปข้อมูลการสาธิตการสอนสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2563

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Attachments:
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนคณิตศาสตร์.pdf)คณิตศาสตร์[คณิตศาสตร์]103 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนคอมพิวเตอร์.pdf)คอมพิวเตอร์[คอมพิวเตอร์]101 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนนาฎศิลป์.pdf)นาฎศิลป์[นาฎศิลป์]81 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนปฐมวัย.pdf)ปฐมวัย[ปฐมวัย]87 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนประถมศึกษา.pdf)ประถมศึกษา[ประถมศึกษา]79 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ.pdf)ภาษาอังกฤษ[ภาษาอังกฤษ]110 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนภาษาไทย.pdf)ภาษาไทย[ภาษาไทย]94 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนวิทยาศาสตร์.pdf)วิทยาศาสตร์[วิทยาศาสตร์]108 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนศิลปะ.pdf)ศิลปศึกษา[ศิลปศึกษา]84 kB
Download this file (ข้อมูลสาธิตการสอนสุขะ-พละ.pdf)สุขศึกษาและพลศึกษา[สุขศึกษาและพลศึกษา]84 kB