ด่วนที่สุด....ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

จนท.คุณเนติการณ์ 098-6598245

Attachments:
Download this file (ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น.pdf)ประกาศ[ประกาศ]287 kB
Download this file (ประกาศแนบท้าย.pdf)รายชื่อ[รายชื่อ]287 kB