ด่วนที่สุด...รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันครูผู้ช่วย.pdf)ประกาศ[ประกาศ]3025 kB
Download this file (ผู้ไม่มีสิทธิสอบ.pdf)รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ[รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ]151 kB
Download this file (สาขาวิชาคณิตศาสตร์.pdf)คณิตศาสตร์[คณิตศาสตร์]214 kB
Download this file (สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว.pdf)จิตวิทยา[จิตวิทยา]168 kB
Download this file (สาขาวิชาชีววิทยา.pdf)ชีววิทยา[ชีววิทยา]175 kB
Download this file (สาขาวิชาดนตรีศึกษา.pdf)ดนตรีศึกษา[ดนตรีศึกษา]192 kB
Download this file (สาขาวิชานาฎศิลป์.pdf)นาฎศิลป์[นาฎศิลป์]181 kB
Download this file (สาขาวิชาปฐมวัย.pdf)ปฐมวัย[ปฐมวัย]232 kB
Download this file (สาขาวิชาประถมศึกษา.pdf)ประถมศึกษา[ประถมศึกษา]236 kB
Download this file (สาขาวิชาพลศึกษา.pdf)พลศึกษา[พลศึกษา]201 kB
Download this file (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.pdf)ภาษาอังกฤษ[ภาษาอังกฤษ]289 kB
Download this file (สาขาวิชาภาษาไทย.pdf)ภาษาไทย[ภาษาไทย]210 kB
Download this file (สาขาวิชาสังคมศึกษา.pdf)สังคมศึกษา[สังคมศึกษา]233 kB
Download this file (สาขาวิชาเกษตรกรรม.pdf)เกษตรกรรม[เกษตรกรรม]171 kB
Download this file (สาขาวิชาเคมี.pdf)เคมี[เคมี]168 kB