ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายอัมพร  ภาระพันธ์

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นางนิชากร หาญคำมูล

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

accordion menu joomla

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

4446955
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5087
11853
24386
4406257
94042
97621
4446955

Your IP: 44.222.104.206
2024-05-21 20:25

header 11

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด {gallery}roiet462{/gallery}...

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อ...

Read more

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3 / 2567 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายนพดล  จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คร...

Read more

วันที่ 13 พ.ค.67 ดร.ชำนาญ ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.วันเพ็ญ  คำชายและดร.พคพร คำยิ่ง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ออกถวายความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ร.ร.วิโรจน์ผดุงศาสน์ สังกัดสำนักเขตการศ

วันที่ 13 พ.ค.67 ดร.ชำนาญ ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.วันเพ็ญ  คำชายและดร.พคพร คำยิ่ง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ออกถวายความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิ...

Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ และนางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดดัชนีทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ ผ่านระบ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ และนางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเ...

Read more

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรณชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรณชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/256...

Read more

วันที่ 29 เมษายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายอัมพร ภาระพันธ์ รองศธจ.รอ.ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 29 เมษายน 2567  ดร.ครรชิต  วรรณา  ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายอัมพร ภาระพันธ์  รองศธจ.รอ.ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ...

Read more

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจุฑามาศ ช่อคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัด

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจุฑามาศ ช่อคง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน...

Read more

วันที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายอัมพร ภาระพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา(ร่าง)แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงายภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายอัมพร ภาระพันธ์  รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา(ร่าง)แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน...

Read more

วันที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ครรณชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการในการจัดทำ oit เข้าร่วมประชุมการจัดทำ oit ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ครรณชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร  หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการในการจัดทำ oit เข้าร่วมประชุมการจัดทำ oit ผ่านระบบ z...

Read more

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาว

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร. ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักศึกษาชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเ...

Read more

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางวรัญญา กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศ

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางวรัญญา กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำน...

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและโต๊ะทำงานให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สะอาด

วันที่ 18 เมษายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและโต๊ะทำงานให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สะอาด {gallery}roiet449{...

Read more

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อนเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางวรัญญา กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการในการคัดเลือก พร

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อนเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นางวรัญญา กลัดเนียม นักวิชาการศึกษาชำนาญ รักษาการในตำแหน่...

Read more

วันอังคารที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด...

Read more

วันอังคารที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวธนัชพร สังวิบุตรตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มลูกเสือยุวกาชา

วันอังคารที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2567 เวลา 06.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวธนัชพร สังวิบุตรตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกา...

Read more

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู...

Read more

วันที่ 30 มีนาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่คณะครูผู้ปกครองแกนนำในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและผู้ปกครองแกนนำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว Active Learning

วันที่ 30 มีนาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่คณะครูผู้ปกครองแกนนำในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและผู้ปกครองแกนนำการจัดประสบการณ...

Read more

1221readall

 

  1. ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ข่าวคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.ร้อยเอ็ด
next
prev

ศธ. ไม่กังวลโจรงัดโรงเรียนหลังยกเลิกครูเวร ชี้แม้ก่อเหตุได้แต่ไม่พ้นกล้องวงจรปิดและความช่วยเหลือจากต…

5 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากข่าวคนร้ายฉวยโอกาสที่มีคำสั่งประกาศยกเลิก “ครูเวร” เข้าไปลักเงินโรงเรียนบ้านเขตเมือง ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้น คนร้ายเลือกลงมือในช่วงยามวิกาลของวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มี “ครูเวร” อยู่เฝ้า โดยบุกเข้าไปงัดหน้าต่างห้องเก็บของในโรงเรียน และขโมยเงินขายขนมในห้องสหกรณ์ไป ทั้งนี้จากการประสานกับตำรวจ สภ.ลาดใหญ่ ทราบว่าการติดตามจับกุมตัวคนร้ายไม่น่าจะยาก...

Read more

ศธ.ชื่นชมนักเรียนชาย รร.ธัญรัตน์ ช่วยหญิงติดหล่มโคลนจนสำเร็จ ยกเป็นตัวอย่างคนดี ทำดี ทำได้ ทำทันที

5 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการแชร์คลิปในโลกออนไลน์จนเป็นกระแสชื่นชมขึ้นมา กรณีนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี ซึ่งนักเรียนชายคนดังกล่าว อยู่ในชุดนักเรียนมัธยมปลาย ถอดรองเท้าลุยโคลนลงไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ขาเกิดติดในหล่มโคลนไม่สามารถขึ้นมาได้ โดยที่นักเรียนชายก็อยู่ในสภาพเปื้อนโคลนเช่นกัน แต่ก็ได้พยายามช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ...

Read more

เสมา 2 พร้อม โฆษก ศธ. ลุยสุรินทร์เปิดงาน “Edutainment เล่น เรียน รู้ ในสไตล์ที่เป็นคุณ”

2 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ​ ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. และ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา...

Read more

ศธ. เดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ พร้อมรับฟังข้อร้องเรียน ผลักดันสถานีแก้หนี้ช่วยเหลือในเช…

1 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายกมล รอดคล้าย ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. นายธีร์ ภวังคนันท์...

Read more

‘เพิ่มพูน’ ขอ ผอ.สถานศึกษายกเลิกอยู่เวรครูตามมติ ครม. พร้อมเสนอจ้างนักการภารโรงมาทำหน้าที่แทนครูในสั…

1 กุมภาพันธ์ 2567 / พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า กว่าสองสัปดาห์แล้วที่มติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ทันที ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและลดภาระของครูอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ได้รับผลตอบรับดีมากจากครูทั้งประเทศ รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าใจเจตนาของการยกเลิกเวรครู หลายแห่งได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนการให้ครูนอนเฝ้า เช่น ระบบกล้องวงจรปิดควบคุมจากระยะไกล แอปพลิเคชันที่ตรวจตราและประสานหน่วยงานด้านความปลอดภัยได้ตลอดเวลา รวมทั้งการร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนตู้แดง เป็นต้น...

Read more

ศธ. จับมือ อบจ.นนทบุรี ลงนาม MOU พัฒนาโรงเรียนคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่…

31 มกราคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”...

Read more

รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” แถลงผลประชุมประสานภารกิจองค์กรหลักและในกำกับ ศธ. ครั้งที่ 5/2567

31 มกราคม 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมประสานภารกิจขององค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมือง โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก/ในกำกับ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)...

Read more

รองปลัด ศธ. ‘พิเชฐ’ เข้าร่วมประชุม ASEAN-Australia ที่ BALI, Indonesia พร้อมเสนอแนวทางดำเนินงานต่อต้…

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนประธานที่ประชุมอาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ปี 2567 (Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Australia Counter-Terrorism, Workshop on...

Read more

เสมา 1 ห่วงสุขภาพนักเรียน-ครู กำชับสถานศึกษารับมือ PM2.5 เข้มสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมกลางแจ้ง

30 มกราคม 2567 / พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากข้อมูลของศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศ (ศกพ.) แจ้งว่าอัตราการระบายอากาศใน กทม. มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ จึงทำให้ฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมภายใต้ : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง…

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยผู้รับผิดขอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดประชุมผ่านออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud...

Read more

ศธภ.6 จัดประชุมภายใต้ : โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศ…

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมด้วยผู้รับผิดขอบโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา...

Read more

ศธภ.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีง…

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักงนศึกษาธิการภาค 14 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567...

Read more

ศธภ.6 ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิก…

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ...

Read more

ศธภ.5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายสุคนธ์ หนูภักดี...

Read more

ศธภ.5 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กร…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายธวัชชัย เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม...

Read more

ศธภ.5 ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนัก…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน นโยบายจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางระบบ...

Read more

ศธภ.5 ประชุมจัดทำตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนั…

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี...

Read more

ศธภ.10 ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

The post ศธภ.10 ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

Read more

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ