ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายอัมพร  ภาระพันธ์

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นางนิชากร หาญคำมูล

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

4446961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5093
11853
24392
4406257
94048
97621
4446961

Your IP: 44.222.104.206
2024-05-21 20:30

กิจกรรมศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3 / 2567 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายนพดล  จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3  / 2567 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 พ.ค.67 ดร.ชำนาญ ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.วันเพ็ญ  คำชายและดร.พคพร คำยิ่ง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ออกถวายความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ร.ร.วิโรจน์ผดุงศาสน์ สังกัดสำนักเขตการศ

วันที่ 13 พ.ค.67 ดร.ชำนาญ ระดารุต รก.ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศน.วันเพ็ญ  คำชายและดร.พคพร คำยิ่ง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ออกถวายความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ร.ร.วิโรจน์ผดุงศาสน์ สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต10 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีพระเทพวชิรวิมล ดร.ผู้จัดการโรงเรียน,พระครูสิริธรรมธัช ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและรับการพัฒนาร่วมกับคณะครูผู้สอน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ และนางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดดัชนีทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ ผ่านระบ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอัมพร ภาระพันธ์ และนางณิชากร หาญคำมูล รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดดัชนีทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ ผ่านระบบ zoom meeting