ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ดร.สามารถ  ผ่องศรี

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

2943468
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
767
812
1579
2932521
41659
53220
2943468

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-27 17:52

header 11

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกนิเทศและติดตามโครงการ IFTE โรงเรียนหัวนางามวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด สพป.รอ 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกนิเทศและติดตามโครงการ IFTE โรงเรียนหัวนางามวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  สพป.รอ 1 {gallery}roiet257{/galler...

Read more

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศธจ.ภาค 12 ศธจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม อ.จตุรพักตรพิ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศธจ.ภาค 12 ศธจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื...

Read more

คณะทำงานสำนักงาน​ศึกษาธิการ​ภาค​ 12​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ​โครงการ​สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี​ ตามรอยพระยุคลบาท​ ด้านการศึกษา​สู่การปฏิบัติ​ วันอังคาร​ที่​ 14​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ โรงเรียน​สุวรรณภูมิ​วิทยาลัย​

คณะทำงานสำนักงาน​ศึกษาธิการ​ภาค​ 12​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ​โครงการ​สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี​ ตามรอยพระยุคลบาท​ ด้านการศึกษา​สู่การปฏิบัติ​ วันอังคาร​ที่​ 14​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ โรงเรียน​สุว...

Read more

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ระหว่างวันที่ 7-8

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื...

Read more

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในการรายงานตัวผู้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ในการรายงานตัวผู้สอ...

Read more

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดการประชุมชี้แนวทางและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาภายในจังหวัดร้อยเอ็ด Innovation of thai Education (TFTE)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ จัดการประชุมชี้แนวทางและขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษ...

Read more

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร. สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร. สามารถ  ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรร...

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.จัง...

Read more

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงจุดตรวจที่ 2 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อ.เสลภูมิ และหน่วยรับการตรวจราชการ รร.เมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงจุดตรวจที่ 2 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อ.เสลภูมิ และหน่วยรับการต...

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงาน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสำนักงาน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ...

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดย ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1/2565 โดย ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธ...

Read more

วันที่ 23 พ ค 2565 นายสามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทรัพย์ นาทองหล่อ นางสาววัชรี ชายศรี นายนุสรณ์ พรมวงค์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย พาน้อ งกลับมาเรียน ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้วยระบบเทคโนโลยี

วันที่ 23 พ ค 2565 นายสามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทรัพย์ นาทองหล่อ นางสาววัชรี ชายศรี นายนุสรณ์ พรมวงค์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย พาน้อ งกลับมาเรียน ใ...

Read more

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายภฺูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2565 โดยมี  นายภฺูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษ...

Read more

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะบุคลากร ศธจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนภาค 12 และส่งคำของบประมาณ 67 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะบุคลากร  ศธจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนภาค  12  และส่งคำของบประมาณ  67 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น {gallery}roiet244{/gallery}...

Read more

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม Focus Group การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับสถานศึกษาอาชีวในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมเสมาร่วมใจ ศธจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุม Focus Group การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สำหรับสถานศึกษาอาชีวในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้อ...

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบแนวการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อ

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบแนวการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา...

Read more

วันที่ 10 พ.ค.65 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ หอประชุมไทรทอง ร.ร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 10 พ.ค.65 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ...

Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ร.โสตศึกษาร้อยเอ็ด และ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผตร.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ ณ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง...

Read more

1221readall

 

  1. ประกาศศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  2. ข่าวคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.ร้อยเอ็ด
next
prev

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

ศธจ.สุโขทัยพร้อมคณะตรวจกำกับ ติดตามการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำน…

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รอง ผอ.กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการตรวจกำกับติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565...

Read more

ศธจ.สุโขทัยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีจราจร ประจำปี 2565 โดยมีน.ส.เมทินี  บุญเกตุ ผู้อำนวการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้...

Read more

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช…

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 4 จำนวน 36 ราย ในการนี้...

Read more

ศธภ.6 ร่วมลงพื้นที่ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ สำนักงาน กศน…

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้แก่ นายบุญพฤกษ์ มะศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเฉลิม เรืองทองเมือง (ผู้แทนกระทรวง ศธ.) นายเรวัต มะสุวรรณ (ผู้แทนต้นสังกัด)...

Read more

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบาย ด้านการแก้ไขปัญหาความถดถอยของการศึกษาในภาวะ…

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบาย ด้านการแก้ไขปัญหาความถดถอยของการศึกษาในภาวะโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนภาวะการถดถอยด้านการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นจุดเน้นเฉพาะของจังหวัดภูเก็ต...

Read more

ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดพังงา

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ. น.ส.ธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นวศ.ชพ. ปฏิบัติหน้าที่ นวศ.ชช.  และกลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.6 ลงพื้นที่ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช ...

Read more

เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ