ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 นายชาญ  คำป้อง

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

2296112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1704
2061
9595
2278122
21630
51360
2296112

Your IP: 3.236.55.22
2021-09-19 16:44

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

        คุณสมบัติทั่วไป

           ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

           ๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                ๑) เป็น หรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ๒) เป็น หรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ๓. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ

           ๔. ปฏิบัติงานสอน หรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล

           ๕. ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

        คุณสมบัติเฉพาะ

            ๑. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

                สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะ ในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี

            ๒. เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

                 ปฏิบัติงานสอน หรือการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเรื่องเนื้อหาและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง

 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เสนอรายชื่อครู สามารถเสนอรายชื่อครูได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4350 1508 ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 

 

รายละเอียดดังประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดร้อยเอ็ด

คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 501 หมู่16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4350 1508