ดร.ครรชิต  วรรณชา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายอัมพร  ภาระพันธ์

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นางนิชากร หาญคำมูล

รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

Login Form

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

4283196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
527
1664
16225
4243837
27904
101019
4283196

Your IP: 3.227.240.72
2024-04-12 11:42

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

 

01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. หน้าที่และอำนาจ
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q&A
09. Social Network
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน